qui som

una storia di successi
UNA HISTÒRIA D´ÈXITS

CO.MARK

Co.Mark va néixer a Bèrgam 1998 com a estudi d'assessorament professional en el camp dels serveis de la gestió temporal per a la cerca de clients i la creació de xarxes comercials a Itàlia i a l'estranger, aplicant un model innovador per a la modalitat d'orientació del màrqueting empresarial, estrictament relacionat amb els resultats de venda.
Després d'haver aconseguit que es confirmés la validesa del model aplicat a les empreses clients, Co.Mark es transforma en una societat per accions,s'estén per tot el territori nacional i diferencia la seva activitat principal en tres àrees d'alta competència en l'exportació i el màrqueting: serveis adreçats a les pimes, assessorament i formació per a les grans empreses, acords amb les associacions empresarials territorials i les confederacions nacionals.
El mètode i els instruments han evolucionat seguint el ritme dels continus canvis del mercat i amb l'aparició de noves tecnologies que es poden aplicar al servei.
S'ha ampliat el nombre de clients i també els casos d'èxit, però el caràcter de la nostra acció s'ha mantingut i es mantindrà inalterat al llarg del temps, amb un esperit destacat de concreció i pragmatisme, característiques que són a la base del nostre assessorament a l'empresa.


chi siamo


  • Encomanades als co especialista d'exportació temporal marca per comercialitzar els seus...
Business News

Vuoi ricevere mensilmente opportunità d'affari relative al tuo specifico settore? Iscriviti alle nostre Business News!